„Софарма Трейдинг“ освобождава Димитър Димитров като изпълнителен директор

Постът му заема Огнян Донев

„Софарма Трейдинг“ освобождава Димитър Димитров като изпълнителен директор

Снимка: Софарма Трейдинг

(SFT / SFTRD)
Коментари