„Софарма“ също не планира да гласува дивидент за акционерите

Приходите на "Софарма" през първото тримесечие намаляват заради ръста в продажбите в началото на пандемията

„Софарма“ също не планира да гласува дивидент за акционерите

Снимка: Pixabay

(SFA / SFARM)
Коментари