"Софарма" стартира изплащането на суми от продажба на неупражнени права

Сумите са постъпили по сметките при инвестиционни посредници и по сметките в "Централен депозитар"

"Софарма" стартира изплащането на суми от продажба на неупражнени права

Снимка: Pixabay

(SFA / SFARM)
Коментари