„Софарма“ с 31% спад на продажбите на продукция за първото тримесечие

Само през март намалението е с 56% на годишна база

„Софарма“ с 31% спад на продажбите на продукция за първото тримесечие

Снимка: Софарма АД

(SFA / SFARM)
Коментари