"Софарма" организира посещение в дистрибуционен център със системата KNAPP

Преди това ще бъде проведена и годишната среща с инвеститорите на "Софарма" АД и "Софарма Трейдинг" АД

"Софарма" организира посещение в дистрибуционен център със системата KNAPP

Автоматизирана складова система KNAPP Снимка: Софарма Трейдинг

(3JR / SFARM) (SO5 / SFTRD)
Коментари