„Софарма имоти“ отчита лек ръст на печалбата за полугодието въпреки коронавируса

Дружеството посочва, че няма прекратени съществени договори, но при нови строги ограничителни мерки може да се създаде сериозен ликвиден риск

„Софарма имоти“ отчита лек ръст на печалбата за полугодието въпреки коронавируса

Снимка: Софарма имоти АДСИЦ

(6S6 / SFI)
Коментари