„Софарма“ АД с 5% спад на продажбите през юни

За полугодието има ръст с 1% спрямо година по-рано

„Софарма“ АД с 5% спад на продажбите през юни

Снимка: Дружеството

(3JR / SFARM)
Коментари