„Софарма“ АД с 21% ръст на печалбата до 33,5 млн. лв. за деветмесечието

Увеличават се приходите от дивиденти, намаляват разходите за дейността

„Софарма“ АД с 21% ръст на печалбата до 33,5 млн. лв. за деветмесечието
(3JR / SFARM)
Коментари