Слънчо АД предлага запазване на дивидента от 0,35 лв. на акция

Свикано е общо събрание на акционерите на 1 април 2019 г. за гласуване на дивидента

Слънчо АД предлага запазване на дивидента от 0,35 лв. на акция

Снимка: slantcho.com

(SLR / SLR)
Коментари