Слаба активност на БФБ и нов спад на индексите

Около половината от оборота беше формирана от осем сделки с акциите на „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ на стойност 294,5 хил. лв.

Слаба активност на БФБ и нов спад на индексите

Снимка: Олег Попов, Investor Media Group

 

Коментари