Само 1 акционер на "Агро Финанс" е приел търговото предложение на мажоритаря

С прехвърлянето "Агрион Инвест" ще притежава общо 32 205 310 акции от капитала на „Агро Финанс“, или 99,955%

Само 1 акционер на "Агро Финанс" е приел търговото предложение на мажоритаря

Снимка: Pixabay

(AGF / AGROF)
Коментари