Ръстът в цените на суровините понижи печалбата на „Корадо-България“

Производителят на радиатори обаче отчита ръст на продажбите и производството

Ръстът в цените на суровините понижи печалбата на „Корадо-България“

Снимка: "Корадо - България"

(KBG / LACH)
Коментари