Ръстът на разходите на „Захарни заводи“ тежи на резултатите за тримесечието

Най-силно се увеличават разходите за материали, в които влизат суровините и енергията

Ръстът на разходите на „Захарни заводи“ тежи на резултатите за тримесечието

Снимка: Захарни заводи АД

(ZHZA / ZAHZA)
Коментари