Ръководството на Агрия послуша миноритарите и се отказа от бонуса си

Основните акционери са гласували с „въздържал се“, а всички останали са били „против“

Ръководството на Агрия послуша миноритарите и се отказа от бонуса си

Снимка: Pixabay

(A72 / AGR)
Коментари