Първият транш от акциите на Телелинк може да бъде пуснат през юни

Ръководството няма конкретно измерими индикации за съществени негативни ефекти върху финансовото състояние и планираното развитие на групата

Първият транш от акциите на Телелинк може да бъде пуснат през юни
Коментари