„Първа инвестиционна банка“ ще капитализира печалбата си за 2019

За одитори за 2020 г. се предлагат „БДО България“ и „Мазарс“

„Първа инвестиционна банка“ ще капитализира печалбата си за 2019
(5F4 / FIB)
Коментари