Продажбите на „Софарма“ растат с 10% през юли на годишна база

На извънредно общо събрание беше одобрено вливането с "Унифарм" АД

Продажбите на „Софарма“ растат с 10% през юли на годишна база

Снимка: Компанията

(3JR / SFARM)
Коментари