Продажбите на ХЕС намаляват с 19% към края на октомври

Ръстът в печалбата се дължи на получени субсидии от държавата заради COVID, както и на намаление на отчисленията за амортизации

Продажбите на ХЕС намаляват с 19% към края на октомври

Снимка: Pixabay

(4HE / HES)
Коментари