Приходите от продажби на "Софарма" се увеличават с 4% от началото на годината

Нетната печалба на компанията се сви със 76% през миналата година заради курсови разлики и еднократни ефекти

Приходите от продажби на "Софарма" се увеличават с 4% от началото на годината

Снимка: Pixabay

(SFA / SFARM)
Коментари