Приходите от продажби на „Монбат“ за деветмесечието се свиват с 6,3%

Само за изминалия месец приходите от продажби на консолидирана база намаляват с 30,5%

Приходите от продажби на „Монбат“ за деветмесечието се свиват с  6,3%

Снимка: Pixabay

Коментари