Приходите на „Софарма“ спадат с 3% през 2018 г.

Налице е очевидна промяна в приходите по региони, като делът на родния пазар от общите приходи расте стабилно

Приходите на „Софарма“ спадат с 3% през 2018 г.

Снимка: Pixabay

 
Коментари