Преоценки изведоха „Илевън Кепитал“ на печалба от 873 хил. лв. за тримесечието

Положителните преоценки са за 1,3 млн. лв., а обезценките са за 391 хил. лв.

Преоценки изведоха „Илевън Кепитал“ на печалба от 873 хил. лв. за тримесечието

Снимка: Илевън Кепитъл

Коментари