Предкризисно: Стара планина холд с 10% спад на продажбите до март

Състоянието на холдинга след кризата ще се види от прогнозата за април 2020 г.

Предкризисно: Стара планина холд с 10% спад на продажбите до март
(4BH / ROZA) (52E / ELHIM) (5MH / MCH) (5SR / CENHL) (4HE / HES)
Коментари