Прайм Пропърти БГ отчита загуба от 171 хил. лв. за първото тримесечие

Приходите на дружеството са в размер на 12 хил. лева при 183 хил. лева консолидирани разходи

Прайм Пропърти БГ отчита загуба от 171 хил. лв. за първото тримесечие

Снимка: Pixabay

(4PY / TBIRE)
Коментари