Основните борсови компании ще платят над 104 млн. лв. дивидент

Такъв са обещали 21 от 40-те най-ликвидни компании на родния капиталов пазар

Основните борсови компании ще платят над 104 млн. лв. дивидент

Снимка: Олег Попов, Investor Media Group

(GR6 / GR6) (5MH / MCH) (3JR / SFARM) (SO5 / SFTRD) (0SP / 0SP)
Коментари