Очаквано Алтерко няма да разпредели дивидент

Печалбата за 2016 г. , в размер на 74 485.11 лв., ще бъде отнесена във фонд „Резервен“

Очаквано Алтерко няма да разпредели дивидент

Снимка: Архив Ройтерс

(A4L / A4L)
Коментари