Новото увеличение на капитала на "Синергон имоти" е вписано в Търговския регистър

Капиталът на компанията се увеличава от 29 171 700 лева на 30 936 100 лева с апорт на имот за над 1,7 млн. лева

Новото увеличение на капитала на "Синергон имоти" е вписано в Търговския регистър

Снимка: Топливо АД

(SNRG / PETHL) (TOPL / TOPL)
Коментари