Нетната печалба на "Телелинк БС" набъбва с 69% през деветмесечието

Приходите от дейността се повишават с 21% до 94,3 млн. лв.

Нетната печалба на "Телелинк БС" набъбва с 69% през деветмесечието

Снимка: Pixabay

(TBS / TBS)
Коментари