Нетната печалба на „Софарма“ се свива с 53% за деветмесечието

Основната причина е намалението на брутния марж на печалба на продадените стоки и увеличение на финансовите разходи

Нетната печалба на „Софарма“  се свива с 53% за деветмесечието

Снимка: Pixabay

(3JR / SFARM)
Коментари