Нетната печалба на „Алкомет“ се свива с 12% през 2018 г.

Нетните приходи от продажби на компанията се запазват относително стабилни, отчитайки нарастване с 1,5% до 366,7 млн. лв.

Нетната печалба на „Алкомет“ се свива с 12% през 2018 г.

Снимка: "Алкомет" АД

(6AM / ALUM)
Коментари