Над половината от приходите на ДОХ идват от банковия бизнес в Молдова

Дружеството увеличава и приходите, и печалбата към края на септември

Над половината от приходите на ДОХ идват от банковия бизнес в Молдова

Снимка: Pixabay

(DUH / DOVUHL)
Коментари