„Монбат“ захрани печалбата си с ръст от 56%

Периодът 2019 г. - 2023 г. ще се състои от нов етап и подход за навлизане на дружеството на целеви пазари чрез хибридна стратегия за растеж

„Монбат“ захрани печалбата си с ръст от 56%

Снимка: Монбат АД

(5MB / MONBAT)
Коментари