„Монбат“ с 18% спад на консолидираната печалба за 8-те месеца

Само за август спадът е с 37% на годишна база до брутна печалба от 1 млн. лв.

„Монбат“ с 18% спад на консолидираната печалба за 8-те месеца

Снимка: Монбат АД

(5MB / MONBAT)
Коментари