„Лавена“ приключва 2021 г. с 25% спад на печалбата

Дружеството овладява ръста на разходите за миналата година

„Лавена“ приключва 2021 г. с 25% спад на печалбата

Снимка: Лавена АД

(LAV / LAVEN)
Коментари