"Корадо-България" ще плати шестмесечен дивидент от 0,1 лв. на акция

Общата сума възлиза на 1,317 млн. лева и е одобрена от акционерите на дружеството

"Корадо-България" ще плати шестмесечен дивидент от 0,1 лв. на акция

Снимка: Pixabay

(KBG / LACH)
Коментари