Консолидираната печалба на „Градус“ нарасна с 12% през първото тримесечие

За 10 юни е насрочено Общото събрание на акционерите на „Градус“ АД, на което се очаква да бъде гласуван брутен дивидент от 0,1 лв. на акция

Консолидираната печалба на „Градус“ нарасна с 12% през първото тримесечие

Снимка: "Градус" АД

(GR6 / GR6)
Коментари