Консолидираната печалба на БФБ скочи с 60% през 2020 г.

Консолидираните продажби се увеличават с 21% до 12,8 млн. лв. основно поради приноса на дъщерното „Българска независима енергийна борса“ ЕАД

Консолидираната печалба на БФБ скочи с 60% през 2020 г.

Снимка: Investor.bg

(BSE / BSO)
Коментари