Консолидацията увеличи загубата на „Албена“ с 3,2 млн. лв.

Тя достига 6 млн. лв. за деветмесечието на 2020 г., при влошаване с 21,4 млн. лв., спрямо печалба от 15,4 млн. лв. за същия период на 2019 г.

Консолидацията увеличи загубата на „Албена“ с 3,2 млн. лв.

Плаж Бялата лагуна Снимка: whitelagoon.bg

(6AB / ALB) (4W5 / LAGUNA) (N0K / N0K) (P0C / P0C)
Коментари