Компаниите с гарантиран дивидент индикират от 0% до 5,27% дивидентна доходност

Това са общо 7 дружества, участващи в индекса на 40-те най-ликвидни компании у нас BGBX40

Компаниите с гарантиран дивидент индикират от 0% до 5,27% дивидентна доходност
(6A6 / ATERA) (BSO / BSO) (0EA / 0EA) (6S6 / SFI) (0SP / 0SP) (6F3 / FPP) (5BU / BREF)
Коментари