Кога е моментът за покупка на договорен фонд?

Финансовата наука е разработила инструменти, които да се използват от инвеститорите, за да оптимизират очакваната възвръщаемост и риска

Препоръчан материал от партньор на investor.bg

Кога е моментът за покупка на договорен фонд?
Коментари