КФН вписа "Градус" АД като публично дружество

Така пътят до старт на търговията е в ръцета на БФБ, което вероятно ще отнеме седмица

КФН вписа "Градус" АД като публично дружество

Снимка: Олег Попов, Investor Media Group

(GR6 / GR6) (GR6T / GR6T)
Коментари