КФН вписа Алтерко като публично дружество

Очакваната дата за начало на търговията с акциите на БФБ е в края на ноември

КФН вписа Алтерко като публично дружество

Снимка: Allterco

(A4L / A4L)
Още по темата
Коментари