КФН: Регистрират се дружества с подобни наименования на лицензирани посредници

Наименованията често съдържат името на лицензирания инвестиционен посредник като се добавят други означения

КФН: Регистрират се дружества с подобни наименования на лицензирани посредници

Снимка: Pixabay

Коментари