КФН потвърди емисията от увеличението на капитала на Опортюнити България Инвестмънт

Комисията е потвърдила проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Дивелъпмънт Асетс” ЕАД

КФН потвърди емисията от увеличението на капитала на Опортюнити България Инвестмънт

Снимка: Олег Попов, Investor Media Group

 

Коментари