КФН одобри вливането на "Нова Инс" в "Булстрад Виена Иншурънс Груп"

Регулаторът иска от "Блокс груп" АД допълнителна информация за емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството, за допускането им до търговия

КФН одобри вливането на "Нова Инс" в "Булстрад Виена Иншурънс Груп"

Снимка: Pixabay

(4BI / BSTR)
Коментари