КФН одобри увеличение на капитала на "Лавена"

Потвърден е и проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации на Северкооп - Гъмза Холдинг

КФН одобри увеличение на капитала на "Лавена"

Снимка: Pixabay

 

Коментари