КФН не издаде забрана за коригираното търгово предложение за дружествата на ЧЕЗ

Мажоритарният акционер скоро ще може да отпише компаниите от борсата

КФН не издаде забрана за коригираното търгово предложение за дружествата на ЧЕЗ

Снимка: Pixabay

(CEZD / 3CZ) (CEZE / 1CZ)
Коментари