КФН издаде одобрение за промени в устава на "Парк" АДСИЦ

„Импетус Капитал” ООД е вписано като лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, в регистъра, воден от КФН

КФН издаде одобрение за промени в устава на "Парк" АДСИЦ

Снимка: Pixabay

 

Коментари