КФН е одобрила проспект за търговия на облигации на "Асенова крепост"

Емисията е в размер на 20 млн. лева, разпределени в 20 хил. броя обикновени облигации с номинална и емисионна стойност 1000 лева всяка

КФН е одобрила проспект за търговия на облигации на "Асенова крепост"

Снимка: Олег Попов, Investor Media Group

Коментари