Капиталът на Алтерко Роботикс ще бъде увеличен

Капиталът ще бъде увеличен срещу парична вноска в размер на 1 499 000 лв.

Капиталът на Алтерко Роботикс ще бъде увеличен

Снимка: Алтерко АД

(A4L / A4L)
Коментари